Alla exempel är från en nästan nybyggd 1½-plansvilla.

OBS annan temperaturskala än övriga exempel. Bild från
inspektionslucka mot kattvinden. Här syns tydligt hur de
oisolerade rören läcker värmeenergi helt i onödan.
Nollgradig kalluft läcker in vid takfoten mot den oisolerade
stödbensväggen. Den är normalt oisolerad, men då har
man inte räknat med att det ska vara noll grader där inne.
Isolering saknas bitvis och ligger slarvigt på en del ställen
vid detta stickprov. Det hade varit bra med vindskydd
på isoleringen för att minska luftrörelserna i isoleringen.
Det är stillastående luft och inget annat som isolerar.