Termografering · värmefotografering

Termografering är en modern metod för att lokalisera felaktigheter i byggnader, elsystem, industrianläggningar mm.

Det går enkelt att lokalisera golvvärmeslingor, värmerör osv vid renoveringar. Man kan spåra vattenläckor och “se” fukt efter en vattenskada.

All kontroll görs snabbt och beröringsfritt utan ingrepp.

De termografiska bilderna analyseras i kameran och i datorn. Du får sedan en utförlig rapport som beskriver felet och föreslår eventuella åtgärd.

Termografering är smart att göra:

  • För att ta reda på om du gör av med energi i onödan
  • När du tänker köpa ett hus
  • Misstänker att något är fel
  • När du byggt ett nytt hus, för att kontrollera att arbetet är riktigt utfört
  • Som byggare för att garantera att kunden får ett bra utfört arbete
  • Vid reparationer, tilläggsisolering, lokalisera golvvärmeslingor mm


Jag använder en         Jag är certifierad termograför
professionell
värmekamera
från världsledande
FLIR systems.